Praca w nowożytnych gdańskich stoczniach w świetle odkrytych narzędzi

Zapraszam Państwa serdecznie na moją prelekcję, która odbędzie się 15 lutego 2018, godzina 17:30 w Filii Gdańskiej WiMBP przy ulicy Mariackiej 42.

Gdańsk już w okresie nowożytnym słynął ze stoczni. O znaczeniu tej gałęzi produkcji świadczy budowa okrętów na zamówienie Henryka VIII, prowadzona na terenie Lastadii. Podczas prac archeologicznych pozyskiwane są liczne narzędzia, między innymi te używane przez cieśli okrętowych. Dostarczają nam one kolejnych informacji o działalności tych rzemieślników.

Posłuchaj wykładu o stoczniowej tradycji Gdańska – artykuł na portalu Trojmiasto.pl