Instytut Archeologii UMK w Toruniu – XXI Sesja Pomorzoznawcza Toruń 2017 (zdjęcia)