Umiejętności

  • wykonywanie nadzorów archeologicznych,
  • kompleksowe prowadzenie badań archeologicznych (obsługa GPS),
  • katalogowanie zabytków,
  • znajomość standardów muzealnych
  • obsługa komputera; programy Word, Excel, Power Point, Autocad, Photoshop
  • znajomość języka angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym (B2)